Systeem tijdelijk buiten gebruik voor onderhoud
database connectie

Digitaal Nalatenschapsdossier

Aangemeld blijven 

Opleidingsomgeving 

De RegisterExecuteur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

De RegisterExecuteur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De volledige tekst van de privacyverklaring, vindt u hier.

Onze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Het Digitaal Nalatenschapsdossier is ontwikkeld in opdracht van Stichting RegisterExecuteur © 2019 Interfin Business Development | Privacy